Beide ouders moeten schriftelijk of digitaal toestemming geven voor een reisdocument minderjarige. Bij voorkeur ontvangen wij de toestemming digitaal.

De toestemming voor een reisdocument heeft een geldigheid van 3 maanden vanaf de datum waarop deze is ingediend. Dit is korter als uw gezinssituatie veranderd tussen het moment van toestemming geven en het moment van aanvragen.

Starten